1.7 C
Brno
Sobota, 4 února, 2023

Nádej pre klientov padlých Growing Way? Spoločný splnomocnenec.

Kauza fondu Growing Way Ondreja Janatu poškodila niekoľko tisíc menších či väčších investorov. S ohľadom na mimoriadne vysoký počet poškodených, ktorých je viac ako 4000, rozhodol Okresný súd v Ostrave, že poškodenia môžu svoje práva v trestnom konaní poškodenie uplatňovať iba prostredníctvom spoločného splnomocnenca, ktorého si zvolí. Advokátska kancelária KLB Legal, ktorá zastupuje klientov v kauze Growing Way, ponúkla riešenie sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom podania návrhu na finančného arbitra a rokovania s Českou národnou bankou.

Podľa kancelárie ide o najrýchlejšiu cestu získania náhrady škody pre poškodených klientov. Minulý týždeň bol k finančnému arbitrovi podaný prvý návrh proti finančnému sprostredkovateľovi SAB servis pre porušenie jeho finančného poradcu.

Ďalšie návrhy k rukám finančného arbitra, v ktorých figuruje spoločnosť SAB servis a ďalší finanční sprostredkovatelia budú nasledovať. Kauza sa týka viac ako 4 000 klientov investičného fondu Growing Way.

Advokátska kancelária KLB Legal bráni poškodených klientov v kauze Growing Way na všetkých frontoch. Postupne ich prihlasuje do trestného konania a je činná aj v konkurznom konaní, v ktorom bude rozhodované o úpadkovej situácii spoločnosti Growing Way.

„Vzhľadom k počtu klientov a administratívne i procesne zložitému postupu je formát trestného konania počas na dlhú trať. Preto sme sa rozhodli ísť aj cestou priameho vymáhania oprávnených nárokov našich klientov u investičných sprostredkovateľov a ich finančných poradcov a riešiť spor mimosúdnou cestou,“ vysvetľuje David Kuboň partner advokátskej kancelárie KLB Legal.

Minulý týždeň podala advokátska kancelária KLB Legal k finančnému arbitrovi návrh proti spoločnosti SAB servis pre protizákonné ponúkanie služieb spoločnosti Growing Way zo strany jej finančného poradcu. V tejto prvej kauze je uplatňovaný nárok na náhradu škody vo výške 5 miliónov korún, ktorý zodpovedá celému vkladu investora.

„V najbližších dňoch odídu k rukám finančného arbitra ďalšie podanie proti iným tuzemským regulovaným inštitúciám, u ktorých je podozrenie z porušenia ich finančných poradcov. Ďalej pripravujeme návrh na začatie správneho konania s týmito inštitúciami u ich regulátora, teda Českej národnej banky. Veríme, že sa jedná o najrýchlejšiu cestu, ako sa domôcť náhrad pre poškodených klientov,“ dopĺňa Kuboň.

Konanie pred finančným arbitrom je na rozdiel od klasickej žaloby podanej na súde bezplatné. Jeho právoplatné rozhodnutie je záväzné a má účinky súdneho rozhodnutia. To v praxi znamená, že pokiaľ finančný arbitr rozhodne v prospech poškodeného investora, náhrada škody je splatná a exekučne vymáhateľná.

Finanční poradcovia týchto investičných sprostredkovateľov podvodne inkasovali vysoké čiastky za provízie od spoločnosti Growing Way. Investiční sprostredkovatelia ani ich viazaní zástupcovia (finanční poradcovia) totiž nie sú oprávnení ponúkať produkty alternatívnych fondov podľa §15 ZISIF (Zákona o investičných spoločnostiach a investičných fondoch). Tento zákon povoľuje vznik akýchsi „minifondov“, ktorý z definície zákona nesmie zhromažďovať prostriedky od verejnosti. Zjednodušene povedané ide o fondy pre kvalifikovaných investorov, ktorí dobre rozumejú rizikám vyplývajúcim z danej investičnej ponuky.

„Správca ´minifondov´, akým bol aj Growing Way, nie je oprávnený s ponukou investície verejnosť oslovovať, ani od nej zhromažďovať finančné prostriedky,“ upresňuje Kuboň.

Investičný sprostredkovateľ je povinný oboznámiť zákazníka s relevantnými informáciami tak, aby sa mohol objektívne rozhodnúť, či využije investičné služby a dá pokyn na obchod. Podľa výpovedí, ktoré má advokátska kancelária k dispozícii, však finanční poradcovia poškodeným klientom spravidla žiadne informácie o možných rizikách, celkovej cene za investičné služby alebo výške im vyplatenej provízie neposkytli.

„Je zjavné, že priemerný spotrebiteľ nedokáže objektívne vyhodnotiť skutočnosť, či je ponúkaný investičný nástroj zo strany finančného poradcu súčasťou oficiálnej ponuky investičného sprostredkovateľa. A to zvlášť v prípade, keď sú mu súbežne ponúkané aj ďalšie štandardné produkty ako akcie, dlhopisy, podielové listy a ďalšie produkty zodpovedajúce jeho profilu a miere akceptovateľného rizika,“ uzatvára Kuboň.

Investiční sprostredkovatelia sú plne zodpovední za konanie a prípadné škody svojich finančných zástupcov.

- Komerční sdělení-magazín

Mohlo by vás zajímat

- Komerční sdělení-PR články
- Komerční sdělení-magazín
- Komerční sdělení-magazín

Doporučené články z rubriky

- Komerční sdělení-aktuality