10.8 C
Brno
Pátek, 1 března, 2024

Satelitné dáta môžu zvýšiť produkciu a znížiť poľnohospodárom náklady o desiatky percent

Podľa analýzy dátového projektu Európa v dátach môže súčasný spôsob získavania potravín za 70 percent vymierania živočíšnych a rastlinných druhov a pripadá naň dve tretiny svetovej spotreby pitnej vody. S riešením problému prichádza Agentúra EÚ pre kozmický program so sídlom v Prahe, ktorá ponúka využitie informácií európskych satelitov v poľnohospodárstve.

Dáta Agentúry EÚ pre kozmický program (EUSPA) využíva napríklad český start-up CleverFarm, s ktorého pomocou môžu poľnohospodári ušetriť až tretinu hnojiva, vody a osiva. Poľnohospodári vďaka senzorom tiež presne vedia, ktoré plodiny sú napadnuté škodcami, takže nemusia prírodu zbytočne zaťažovať pesticídmi. Nové technológie precízneho poľnohospodárstva sa testujú aj na poľnohospodárskom polygóne Českej poľnohospodárskej univerzity, ktorý technicky zaisťuje T-Mobile Czech Republic.

Produkcia potravín je náročná na prírodné zdroje. Získanie 100 gramov bravčového mäsa si napríklad vyžiada 11 metrov štvorcovej pôdy ročne a do atmosféry sú pri tom vypustené skleníkové plyny zodpovedajúce 7,6 kilogramu CO2. Dáta vyplývajú zo štúdie publikovanej v prestížnom časopise Science. Len pre predstavu, rovnaké množstvo CO2 vyprodukuje osobný automobil pri 85 kilometrovej jazde.

Prírodu zaťažuje aj pestovanie plodín, ktoré si vyžaduje veľké množstvo pitnej vody a používanie pesticídov a hnojív. Jedlá pritom bude potrebné čoraz viac, pretože podľa OSN by v roku 2057 mala svetová populácia prekročiť desať miliárd. Na Zemi je len obmedzené množstvo ornej pôdy, ktorá je navyše čoraz častejšie zasiahnutá suchom. Pokiaľ sa nič nezmení, bude mať ľudstvo v budúcnosti vážne problémy s nedostatkom jedla.

Pomôcť by mohlo využitie európskych vesmírnych satelitov, ktoré ponúkajú možnosť presnej navigácie poľnohospodárskych strojov. „Kým americký polohový systém GPS dokáže určiť polohu s presnosťou na tri metre, odchýlka európskeho Galilea je menšia ako jeden meter. Európsky systém pozemných staníc a geostacionárnych družíc EGNOS navyše dokáže spresniť GPS systém až na 15 až 30 centimetrov,“ hovorí Milan Mařík z analytického projektu Európa v dátach.

Vysoká presnosť nachádza uplatnenie v takzvanom precíznom poľnohospodárstve, teda zlepšovaní starostlivosti o pôdu, rastliny a dobytok s nasadením moderných technológií. „Európske satelity tak môžu napríklad presne navigovať poľnohospodárske stroje, čo ušetrí čas, palivo aj pesticídy. Optimalizácia plánovania trasy traktora napríklad znižuje eróziu pôdy a šetrí náklady na palivo až o 10 percent,“ hovorí analytička Českej sporiteľne Tereza Hrtúsová.

Z dát EUSPA vyplýva, že teraz je zariadením s podporou satelitnej navigácie vybavených 97 percent nových traktorov v EÚ. Podľa EUSPA využitie európskych satelitov pomôže do roku 2025 ušetriť 1,5 milióna ton hnojiva a 4,5 tisíc ton pesticídov. Pre predstavu: ušetrený milión a pol hnojiva by stačil na českú spotrebu na štyri roky.

Potenciál precízneho poľnohospodárstva ale siaha ešte ďalej. „Keby na precízne poľnohospodárstvo prešlo 15 až 20 percent svetových fariem, podľa odhadov Svetového ekonomického fóra by celková svetová úroda do roku 2030 vzrástla o 10 až 15 percent, zatiaľ čo využitie vody by sa znížilo o 20 percent a produkcia skleníkových plynov by poklesla o 10 percent ,” hovorí Henrich Hemer, Customer Solution Designer Expert zo spoločnosť T-Mobile Czech Republic.

- Komerční sdělení-magazín

Mohlo by vás zajímat

- Komerční sdělení-PR články
- Komerční sdělení-magazín
- Komerční sdělení-magazín

Doporučené články z rubriky

- Komerční sdělení-aktuality