-7.2 C
Brno
Úterý, 7 února, 2023

Úradníci MŽP schválili tento rok už piaty projekt na zmenu paliva v teplárni

Ako znížiť emisie oxidu uhličitého? To je otázka, ktorú riešia nielen vlastníci elektrární a teplární.

Ministerstvo životného prostredia schválilo zámer spoločnosti Veolia Energie Kolín na rekonštrukciu jedného uhoľného kotla na spaľovanie biomasy. Druhý kotol na hnedé uhlie bude odstavený. Od začiatku tohto roku tak úradníci v rámci riadenia EIA schválili už päť projektov zameraných na dekarbonizáciu teplárenského zdroja.

Zámer spoločnosti Veolia Energie Kolín prešiel pomerne hladko, proces posúdenia vplyvu na životné prostredie (EIA) trval niečo cez dva mesiace. Dôkladnejšie posúdenie alebo spracovanie ďalších štúdií nepožadoval žiadny z účastníkov pripomienkového konania, čo umožnilo vydať súhlasné stanovisko v skrátenom konaní. Mesto Kolín a Krajský úrad Stredočeského kraja iba vyjadrili obavu, aby prechod od uhlia k biomase neviedol k nárastu nákladnej dopravy na cestách.

Ako Ekonomický denník uviedol na začiatku septembra, investor má v pláne rekonštruovať kotol K5 s výkonom 33,6 MWt na spaľovanie biomasy, zatiaľ čo druhý uhoľný kotol K8 s výkonom 89,6 MWt ukončí prevádzku najneskôr v decembri roku 2022. Kotol K6 na zemný plyn ( 57,6 MWt) zostane v prevádzke a navýši sa rozsah jeho využitia.

Ako ďalej tepláreň uviedla, náhrada hnedého uhlia za biomasu a čiastočne za zemný plyn umožní zníženie emisií CO2 do ovzdušia v množstve zhruba 72-tisíc ton za rok. Ďalším prínosom bude zníženie emisií jemného prachu o tri tony, oxidu siričitého o 660 ton a oxidov dusíka o 53 ton ročne. Naopak vzrastú emisie oxidu uhoľnatého.

Vzhľadom na tlak Európskej únie na ekologizáciu energetiky a rastúce ceny emisných kvót v poslednej dobe vzrástol záujem teplární o odklon od uhlia. Od začiatku tohto roka MŽP v riadení EIA schválilo aj štyri ďalšie projekty uvedené nižšie.

Jedna z najstarších elektrární v Česku – Komořany pri Moste – odstaví uhoľné kotly a nahradí ich kombináciou zdrojov na zemný plyn a biomasu. Investorom je spoločnosť United Energy zo skupiny EPH. Rekonštrukcia Teplárne Komořany sa uskutoční v štyroch krokoch počas rokov 2021 až 2027. Kladné vyjadrenie úradníkov MŽP získal investor v tohtoročnom máji.
Na biomasu chce prejsť aj mladoboleslavská elektráreň Ško-energo, ktorá zásobuje energiami automobilku Škoda aj ďalších odberateľov. Spaľovanie uhlia chce úplne ukončiť do decembra 2025. Vyžiada si to retrofit dvoch fluidných kotlov K80 a K90 a inštaláciu nového kotla K20. Medzi hlavné výhody projektu patrí zníženie emisií oxidu uhličitého zo súčasných 380 tisíc ton ročne na minimum a úspora peňazí za nákup drahých emisných kvót.

V septembri získal kladné stanovisko k investícii do novej podnikovej teplárne spracovateľ ropy Orlen Unipetrol RPA. V areáli rafinérie v Litvínove postaví moderný paroplynový zdroj s elektrickým výkonom 362 megawattov a nahradí ním starú uhoľnú uhoľnú tepláreň zo 60. rokov minulého storočia. Začatie výstavby plánuje na rok 2023 a dokončenie o štyri roky neskôr.
Súhlasné stanovisko EIA získal aj projekt teplárne C-Energy Planá na Táborsku. Ten počíta s rekonštrukciou uhoľných kotlov K5 a K6 na spaľovanie biomasy. Požadované práce zaistí za 549,5 milióna korún plzenský Invelt Servis, zákazku má stihnúť do konca budúceho roka. Tak ako v iných prípadoch sa aj tu počíta s čerpaním dotácie z európskych fondov.
Vo fáze posudzovania EIA (zatiaľ bez vydaného rozhodnutia) sa nachádza investícia do nového multipalivového kotla v Teplárni Karviná či prechod od uhlia k spaľovaniu odpadu v Teplárni České Budějovice.

Schválené projekty sa sčasti prekrývajú s tými, ktoré Štátny fond životného prostredia v minulom týždni podporil dotáciou z Modernizačného fondu. Dotáciu získalo šesť projektov, medzi nimi sú zámery v Planej nad Lužnicou či v kolínskej teplárni.

- Komerční sdělení-magazín

Mohlo by vás zajímat

- Komerční sdělení-PR články
- Komerční sdělení-magazín
- Komerční sdělení-magazín

Doporučené články z rubriky

- Komerční sdělení-aktuality