-7.2 C
Brno
Úterý, 7 února, 2023

Veterinárna správa kvôli vlne vtáčej chrípky zakázala chov hydiny pod holým nebom

Štátna veterinárna správa zakázala kvôli riziku vtáčej chrípky vonkajší chov hydiny.

Štátna veterinárna správa v súvislosti s nárastom prípadov ohnísk vysoko patogénnej vtáčej chrípky H5N1 v Českej republike aj inde v Európe vyhlasuje mimoriadne veterinárne opatrenia s celoštátnou platnosťou. Všetkým chovateľom hydiny s výnimkou bežcov a holubov od dnešného dňa zakazuje chovať hydinu pod holým nebom a nariaďuje umiestniť chované vtáky do budov v hospodárstve. Nariadenie zároveň obmedzuje pohyb osôb v hospodárstvach s chovom hydiny. Cieľom prijímaných opatrení je minimalizácia rizika zavlečenia nákazy do chovov.

Všetci chovatelia hydiny (vrátane chovateľov holubov a bežcov) budú musieť podávať vodu a krmivo chovaným vtákom vo vnútri hospodárskej budovy prípadne pod prístreškom, ktorý zabráni jeho kontaminácii výkalmi voľne žijúceho vtáctva.

Rovnako tak budú musieť chrániť skladované krmivo, podstielku a vodu pred kontamináciou trusom voľne žijúcich vtákov. Chovatelia registrovaní v ústrednej evidencii hospodárskych zvierat na ktorých chovoch nie je hydina alebo vtáky možné umiestniť do budov musia o tejto skutočnosti bezodkladne informovať miestne príslušnú krajskú veterinárnu správu. Nariadenie ďalej chovateľom ukladá obmedzenie pohybu v hospodárstvach len na osoby, ktorých účasť je nevyhnutná na zabezpečenie riadnej starostlivosti o chovanú hydinu.

„Štátna veterinárna správa apeluje na všetkých chovateľov hydiny, aby nariadené mimoriadne veterinárne opatrenia vo vlastnom i verejnom záujme dôsledne dodržiavali. Žiadame ich tiež o dodržiavanie zásad biologickej bezpečnosti v chovoch, a aby bezodkladne hlásili krajským veterinárnym správam prípadné zmeny zdravotného stavu či zvýšené úhyny vo svojich chovoch,“ uviedol ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej správy (SVS) Zbyněk Semerád.

Z hľadiska biologickej bezpečnosti je zásadné najmä zabránenie priamemu kontaktu hydiny s voľne žijúcimi vodnými vtákmi, zabráneniu prístupu voľne žijúcich vtákov ku krmivu a vode a ochrane krmiva, podstielky a vody pred znečistením trusom týchto vtákov. Nemenej dôležité je sledovať zdravotný stav hydiny a vtáctva.

„Spotrebitelia sa nemusia obávať nakupovať hydinové mäso a vajcia. Nikde na svete sa doteraz nepreukázal prenos vtáčej chrípky konzumáciou živočíšnych produktov. U českého mäsa a vajec máme navyše celý proces výroby pod trvalým dohľadom, od chovu, cez bitúnky až na pulty obchodov. Odporúčam teda všetkým spotrebiteľom, aby dávali prednosť domácim produktom,“ povedal minister poľnohospodárstva Miroslav Toman.

V Českej republike bolo od konca septembra potvrdených už päť nových ohnísk vtáčej chrípky v chovoch hydiny. Nákaza bola potvrdená aj u niekoľkých uhynutých voľne žijúcich vodných vtákov v rôznych častiach republiky. To svedčí o cirkulácii vírusu v populácii voľne žijúcich vtákov a zvýšenom riziku výskytu nákazy na celom území SR. Vo väčšine prípadov vyšetrenie preukázalo vysoko patogénny variant subtypu H5N1, ktorý môže byť potenciálne prenosný na človeka. Zatiaľ čo v predchádzajúcich rokoch začínala vlna vtáčej chrípky v tuzemsku spravidla po Novom roku, tento rok sa tak deje už o niekoľko mesiacov skôr.

K výraznému nárastu počtu nových ohnísk vtáčej chrípky, a to ako u voľne žijúcich vtákov, tak v chovoch dochádza v celej Európe. Nebezpečenstvo zavlečenia nákazy do chovov sa vždy výrazne zvyšuje v súvislosti s migráciou voľne žijúcich vtákov. Na rozdiel od začiatku roku 2021, kedy bol potvrdzovaný najmä subtyp H5N8, je teraz dominantným cirkulujúcim subtypom v Európe subtyp H5N1, ktorý môže byť nebezpečný aj pre človeka.

- Komerční sdělení-magazín

Mohlo by vás zajímat

- Komerční sdělení-PR články
- Komerční sdělení-magazín
- Komerční sdělení-magazín

Doporučené články z rubriky

- Komerční sdělení-aktuality